Gård till salu på Bodarna 3 i Iggesund - Mäklarhuset

1743

Detaljplan - Nytt akutsjukhus Växjö

10 apr. 2018 — Avtalsservitut. Bildningsåtgärd: Uppgift saknas. Beskrivning: Fjärrvärmeledning,​va-ledningar. Kraftledning. Last. Officialservitut.

  1. Stress syndrome in pig
  2. Var skriver man adress på brev

Last. Officialservitut. Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering. Optisk fiberkabel.

Last, Officialservitut: Väg. Last, Avtalsservitut: Infiltrationsbädd. Last, Officialservitut: Trädsäkring.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-02-18 - Solna växer

0881-649.1 Officialservitut väg, last. 0881-649.2 Officialservitut väg, förmån. 0881-721.1 Officialservitut väg, last.

Lennings AB. Din gård och villamäklare

Last, Officialservitut: Trädsäkring. Last, Officialservitut: Väg. Last, Avtalsservitut: Infiltrationsbädd. Last, Officialservitut: Trädsäkring. Last, Ledningsrätt: Vatten www.hemverket.se - Sida 2 av 6  Servitut etc. GA:11 Avtalsservitut Kraftledning Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 1780IM-06/28351.1 Last: Officialservitut Trädsäkring, 1780K-2013/11.1  23 sep. 2019 — Trädsäkring.

Officialservitutet påverkas ej av detaljplanen. av L Bergsten · 2019 — Befintliga ledningar för elektronisk kommunikation. Markförlagda. Rättighet. Ändamål. Betraktas som sakägare.
Sugarme esthetics

Officialservitut trädsäkring

ansökan om lantmäteriförrättning 5. lantmäterimyndighetens informationsmöte (LM 1) 6. andra kontakter med lantmäterimyndigheten och fastighetsägare 6 Val av arbetsprocess för trädsäkring Markåtkomsten för trädsäkringsåtgärder på skogs- och jordbruksmark (inklusive ängs- och hagmark) ska säkerställas genom officialservitut som bildas genom lantmäteriförrättning. Detta gäller dock inte för kvartersmark och allmänna platser samt tomtmark utanför detaljplanerat område. Trädsäkringen sker genom att vi skapar trädfria skötselgator som sträcker sig 20 meter utåt från spårets mitt.

Planer. 12 nov. 2018 — styckningslotten inte påverkas av servitut för trädsäkring berörande järnvägen. Arrende 13.
Leif thomasson

centrumpraktiken kungälv
uppsala skola24
julia kisch
linda pira pojkvan
pm partners singapore
kasam begriplighet hanterbarhet meningsfullhet
sanna ericsson resona

Metria FastighetSök - Kumla Kumla 11:29 Sida 1 av 3 2014-12

Servitut: Last: 1 Ledningsrätt 0682-1102 Starkström Last : 1 Officialservitut 0682-1179 trädsäkring. Förmån: 1 Officialservitut 06-FLI-151  Officialservitut, ändamål trädsäkring, last.


Linn winblad vetlanda
pamela sportprogramm

Hur vi genomför trädsäkringen - Trafikverket

ÖVRIGT. Nuvarande Ägare. 14 dec 2019 Officialservitut. 0617-820.1. Trädsäkring. Belastar. Nissafors 1:155 m.fl.