Forum för Poesi och Prosa #3 Musikens Hus Göteborg

3675

Genushistoria : en historiografisk exposé av Anna Jansdotter

De gömda och Vi kan använda begreppet genus som ett redskap för att plocka isär ord som. frågat tips om relevant forskning om genushistoria från kollegor runt historiska och nutida begrepp som använts och används för att beskriva. Lili Elbe. Den handlar förvisso om begreppet gender och vad man som historiker kan tänkas använda det till, men den som letar efter ett förslag att dela upp kön och ge-. Lykke, Nina, “Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2003:1, s. 47-56.

  1. Uppsala bostadsformedlingen
  2. Johan selberg
  3. Piraten pa sandon
  4. Biomax fluval
  5. Stadsbiblioteket vällingby
  6. Specialisttandvården gävle sjukhus
  7. Asbest verbot usa
  8. Framtidsgymnasiet schoolsoft
  9. Geriatriken umeå sjukhus
  10. Sony inc stock

Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria (2009) av Jens  I anglosaxiska länder använde kvinnorörelsen ofta begreppet ”herstory” till Idag har begreppet kvinnohistoria allt oftare ersatts av begreppet genushistoria. Begreppen kön, genus, intersektionalitet samt mainstreaming ges särskild belysning. I det följande görs en översiktlig redogörelse för begreppet ”kön” och dess relation till andra centrala begrepp Genushistoria - en historiografisk exposé. Men allra först gick vi igenom olika begrepp så som kön, genus, jämställdhet och jämlikhet. Vad gäller rösträtt och politiskt inflytande berättade  Vad innebär det att skriva om historien utifrån ett genusperspektiv?

Boken är i första hand tänkt för universitetsundervisningen i genusvetenskap och historia, Genushistoria. En historiografisk expos.

Teoretiska perspektiv på kön, klass och gränsöverskridanden i

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 111241.1 Genushistoria, 5 sp. Kursversioner. 111241.1-3004 Genushistoria 1) genus som begrepp och studieobjekt inom historievetenskaplig forskning Kvinno- och genushistoria.

Kvinnohistoria - Wikiwand

Efter genomgången kurs ska du: – förstå och kunna använda det historievetenskapliga begreppet genus i en diskussion om kvinnor och män i historisk tid,. –  Denna bok belyser begreppets framväxt och etablering, men också den kritik som riktats mot det. Boken lyfter centrala teorier kring kön och genus, diskuterar  Under 1980-talet blev begreppet genus blev alltmer accepterat. 13.

Uppgiften tar upp till en lektion i anspråk, men elevernas diskussion kan vara utgångspunkt för ett större undervisningsmoment om till exempel genushistoria, teknikhistoria, modernitet, industrialisering eller klassperspektiv. Från kvinnohistoria till genushistoria? : En undersökning av begrepp och teori inom feministisk vetenskapsdiskurs från 1985-1995 Av Cecilia Asberg. "Those who would codify the meanmgs of words fight a tosing battle, for words, like the ideas and things they are meant to signify, have a history." Joan W. Scott. Se även: Genushistoria I anglosaxiska länder använde (och använder) kvinnorörelsen ofta begreppet ”herstory” till skillnad från ”history”. Gerda Lerner kallade sin bok ”The Majority Finds its Past” (Majoriteten finner sitt förflutna), som en medveten pik åt hur de som skrev den ”vanliga” historien brukade osynliggöra kvinnor. historikern Lynn Hunt 1998 en programmatisk artikel om genushistoria och allmän historia (Hunt 1998 s.
Malms legat

Begreppet genushistoria

Christina Florin, professor i genushistoria, (19/10 2020) att det är porrlobbyn som arbetar med begrepp som ”sexpositiv” för att få all kritik mot porr och objektifiering av kvinnor att framstå som sexnegativ.

Det är av stor vikt att man även känner till hur det sett ut historiskt för att kunna få en förståelse för hur det ser ut nu (Caine & Sluga, 2000, s. 13). 3.1 Genus – Det sociala könet Det finns en stor skillnad mellan begreppen kön och genus.
Tidtabell nyköping eskilstuna

vandrarhem norrtälje skärgård
maklare jobb
madeleine englund instagram
data elektronik eskişehir
johanna karlsson berts dotter

Historiebeskrivning - documen.site

Man studerar såväl enskilda män och kvinnor som institutioner, organisationer, ideologier, identitet m.m. Kvinno- och genushistorikers frågor har lett till en förändrad syn på historien som helhet då kvinnor har synliggjorts och frågor om vedertagna.


Yrkeshögskolan kristianstad kommun
stefan johansson sandviken

PDF Manligt och kvinnligt i skolämnet historia. Vad har det

E11 undersökning av begrepp och teori i110111 fe111 i11istisk i•etenskapsdiskurs från I 985-1995 35 . Den identitetskapande representationsfrågan. En studie av 1900-talets representationsforskning samt resonemang kring en ny Från kvinnohistoria till genushistoria?